Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Pha Long

Thôn Pha Long 2- xã Pha LLong- Mương Khương- Lao Cai
lci-muongkhuong-ptdtbtthcsphalong@edu.viettel.vn